Ius Novum

Ius novum is een berichtendienst annex databank. Personen die werkzaam zijn in het juridisch bedrijf hebben net als iedere andere beroepsbeoefenaar behoefte aan actuele informatie (nieuwsberichten) maar willen ook de mogelijkheid hebben op informatie te zoeken (databank). Deze website tracht beide behoeftes te vervullen en op een praktische manier te ontsluiten. De primaire aandacht ligt op het beroepenveld van de gerechtsdeurwaarder.

Ius novum is de resultante van de samenwerking van veel personen. Zonder die samenwerking zou dit product niet kunnen bestaan, daar is het veld veel te groot voor. Deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden maar zal nooit helemaal actueel of compleet zijn. Voor bijdragen, in welke vorm dan ook, zijn we altijd dankbaar.

De opbouw van deze site is begonnen in september 2013, we hebben de database gevuld voor zover mogelijk. Wel werken we aan verdere uitbouw van de zoekfuncties. Ius novum maakt gebruik van open bronnen, dus uitspraken die via rechtspraak.nl en open fora zijn gepubliceerd. Ius novum biedt dus geen toegang tot databases van Kluwer, SDU e.d.

Aan de inhoud van de website en de daarin opgenomen stukken en bestanden is de grootst mogelijke zorg besteed maar er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, voor eigen teksten, noch voor de bijdragen van derden.

Overname van materiaal van ius novum enkel met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van ius novum.

Voor alle duidelijkheid, ook om teleurstellingen te voorkomen, wijzen wij u er op dat ius novum niet gratis is. Vraagt u naar onze tarieven.