Ius Novum

Ius novum is een berichtendienst annex databank. Personen die werkzaam zijn in het juridisch bedrijf hebben net als iedere andere beroepsbeoefenaar behoefte aan actuele informatie (nieuwsberichten) maar willen ook de mogelijkheid hebben op informatie te zoeken (databank). Deze website tracht beide behoeftes te vervullen en op een praktische manier te ontsluiten. De primaire aandacht ligt op het beroepenveld van de gerechtsdeurwaarder.

Jeroen Nijenhuis
  • uitspraken
  • deze week
  • verzonden nieuwsbrieven
meer over ons
wij berichten over deze

Toepassingsgebieden

Wetgeving

Is het hart van het juridisch bedrijf. Wetgeving is voortdurend in beweging en wordt permanent gevolgd en waar nodig verklaard

Bevoegdheid

Is een voorvraag die vaak gesteld wordt. Welke rechter in welk land of misschien geen rechter maar een arbiter

Rechtsingang

De procedure belicht vanaf het inleidend stuk via alle mogelijke incidenten tot de beslissing

Rechtsmiddelen

Tegen een beslissing kan een rechtsmiddel worden ingesteld. Het hoe en wat daarvan in deze rubriek

Tenuitvoerlegging

Uit zich in vele gedaanten. Verhaal, reƫle en indirect executie en geschillen over de tenuitvoerlegging

Dwangsom

Van uitspraak tot geschil. Is de dwangsom verbeurd en meestal de kernvraag.

Onroerende zaken

Het grote huurareaal geeft aanleiding tot talloze procedures: wanbetaling, overlast, drugs, opzegging, huurprijsgeschillen.

Arbeidszaken

Arbeidsgeschillen te over. Goede en slechte werkgevers en werknemers, interpretaties van arbeidsovereenkomsten, opzegging, ontslag

VVE

VVE's leiden tot veel discussies want men moet samenwerken en dat gaat vaak fout

Varia

Algemene vermogensrechtelijke uitspraken

Faillissement en WSNP

Zijn figuren die als een rode draad door het zaken- maar ook het niet zakelijke leven lopen. Van grote concerns tot individuele drama's

Tuchtrecht

Vloek of zegen? De overheidsrechter oordeelt over notarissen en gerechtsdeurwaarders